Durant les èpoques de vacances estivals Lleureducat gestiona i dinamitza diferents casals d’estiu, des de casals de lleure fins a casals esportius, adequant-los a les diferents instal·lacions i als diferents perfils d’escola i públic.

La nostra metodologia de treball en els casals es basarà en un fil conductor, un tema motivador que faciliti la comprensió global. Un mitjà lúdic – educatiu a través del qual aconseguirem uns objectius específics, aprofundint en les habilitats i tècniques.