A Lleureducat tenim dos grans objectius: l’educació no formal dels nens i nenes i l’oferiment d’un servei exclusiu de gestió del lleure.

El nostre primer objectiu és l’educació dels nens i nenes mitjançant el lleure. Creiem que l’educació en la nostra societat està basada en dos tipus d’aprenentage que es complementen: un aprenentatge lectiu formal que dota als nens i nenes de coneixements teòrics i un altre aprenentatge no formal basat en el lleure, que transmet valors personals i socials a través del joc esportiu, creatiu i cultural.

Tots els nostres esforços van destinats a completar l’educació no formal dels nens i nenes a través de la relació social, la creativitat i el creixement personal, d’una manera divertida i inculcant els valors de l’amistat, el compartir, l’esperit d’equip i la responsabilitat personal i col·lectiva.

Un servei exclussiu de gestió del lleure.

El nostre segon objectiu principal és oferir la gestió professional del lleure en qualsevol tipus d’activitat amb la màxima relació qualitat preu, a través dels següents punts:

La presentació d’un projecte únic i exclusiu dissenyat per satisfer necessitats específiques, més enllà d’oferir un conjunt de packs prefets per a escollir.
La gestió del lleure a través del nostre personal totalment professionalitzat i amb coneixements específics en l’educació no formal. Un equip de treball motivat i dedicat 100% a educar de forma pròxima, divertida i empàtica a tots els nens i nenes.
L’atenció personalitzada als pares i mares fent-los partíceps de tots els aspectes relacionats amb l’educació i la diversió dels seus fills i filles. Ho aconseguim a través del contacte directe amb els monitors/es i amb els coordinandors/es de les activitats, així com també per mitjà de les noves tecnologies: A través de la nostra web tenen accés a material gràfic exclusiu, imatges de les activitats en les que participen, espais de debat per compartir opinions i altres eines de comunicació interactiva.