Lleureducat manté un planter de treballadors qualificats totalment professionals per a desenvolupar les diverses tasques i oferir el millor servei als nostres clients. Aquest personal està titulat, qualificat i format amb un perfil jove i altament motivat, amb una actitud professional amb els clients, propera amb els pares i mares així com empàtica i divertida amb els nens i nenes. La seva formació acadèmica està basada en les disciplines educatives, esportives i socioculturals:

D’una banda els nostres educadors i educadores són Estudiants/es Universitaris/es, diplomats/des i llicenciats/des en carreres com Educació Infantil, Educació Primària i Secundària, Educació Especial, Educació Física, Educació Musical així com també Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Psicologia i Sociologia. A més a més, també comptem amb estudiants/es i Professionals de Cicles Formatius d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives i animadors/es socioculturals.
Un segon grup el formen els tècnics/es esportius/es i tècnics/es superiors esportius/es, Titulats i titulades per les federacions catalanes corresponents, tant en disciplines d’equip com individuals.
Per últim, Lleureducat té un tercer grup de professionals, els directors/es i monitors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil, responsables de la gestió i organització d’activitats d’oci i temps lliure infantil i juvenil.

Per una altra banda, Lleureducat organitza i imparteix el “Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu” homologat per l’ESCOLA CATALANA DE L’ESPORT. A través d’aquest curs Lleureducat pot formar directament futurs integrants/es del seu propi equip de professionals.