Avís lega

 1. Condicions generals d’ús

Aquest portal és de titularitat de l’ASSOCIACIÓ CLUB LLEURESPORT (en endavant, LLEURESPORT) amb CIF G60320132 i situada en C/ Blesa, 27, 08004, de Barcelona i telèfon 935343306 i està constituït pel lloc web associat al domini www.lleuresport.cat

Tots els serveis prestats i oferts per LLEURESPORT es troben sotmesos a la legislació vigent.

LLEURESPORT declina qualsevol tipus de responsabilitat per l’accés a la pàgina web de persones físiques i/o jurídiques residents en jurisdiccions que pel motiu que sigui pugui ser contraris a la seva regulació.

2. Responsabilitats

LLEURESPORT no es fa responsable ni respon de la legalitat dels altres llocs web de tercers dels que pugui accedir-se al portal. LLEURESPORT tampoc respon de la legalitat d’altres llocs web dels que pugui accedir-se des del seu portal.

LLEURESPORT es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, amb la finalitat de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

LLEURESPORT no es farà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de dita informació. Tanmateix, tenint en compte els articles 11 i 16 de la LSSI-CE, LLEURESPORT es compromet a la retirada o, en el seu cas, al bloqueig, d’aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

LLEURESPORT tampoc es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per errades o males configuracions del software instal·lat en l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o error que es produeixi quan l’usuari/a es connecti a internet. Igualment, no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.

3. Legislació aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació de les estipulacions que conformen l’avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis que presta LLEURESPORT serà la legislació catalana i, quan s’escaigui, l’espanyola.

4. Propietat intel·lectual i industrial

El disseny del portal i els seus codis-font, així com els logotips, marques i demés signes distintius que apareixen en el mateix són de titularitat de LLEURESPORT i estan protegits pels corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual.

LLEURESPORT és propietària de tots els drets sobre el software de la publicació digital, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial referits als continguts del web, a excepció dels drets sobre aquells productes, serveis i/o publicacions de caràcter públic o de tercers que no són propietat de la societat.

Tota la informació que es rebi en la web, com comentaris, suggeriments o idees, es consideraran cedits a LLEURESPORT de manera gratuïta. Per tant, no s’ha d’enviar informació que no pugui ser tractada d’aquesta manera si fos el cas.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats en el portal sense el consentiment exprés de LLEURESPORT.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

  INFORMACIÓ
Responsable dels fitxers L’ASSOCIACIÓ CLUB LLEURESPORT (en endavant, LLEURESPORT) amb CIF G60320132 i situada en C/ Blesa, 27, 08004, de Barcelona i telèfon 935343306
Delegat de Protecció de Dades lopd@lleuresport.cat

 

   
Categories de dades personals Les dades que podem recollir de vostè en els diferents formularis, contractes i punts de contacte són:

a)   De caràcter identificatiu, com podria el seu nom, el seu telèfon, la seva direcció, la signatura o el seu correu electrònic i/o,

b)   Relatives a les característiques personals com seria la seva data de naixement o la nacionalitat i/o,

c)   Acadèmiques, professionals o de feina quan vostè ens comuniqui el seu CV, historial d’estudiant, etc… i/o,

d)   De caràcter econòmiques que, segons el cas, seran les dades bancàries, dades econòmics de nòmina, etc…

Font de procedència de les seves dades Les seves dades les coneixem perquè:

a)   o bé les ha donat vostè a través d’algun dels formularis o documents de l’entitat

b)   o bé les ha cedit alguna de les entitats o empreses amb les quals tenim formalitzat un contracte pel qual necessitem tenir accés a les seves dades.

Finalitats del tractament –     Gestió de la pàgina web i del seu compte d’usuari/a en la mateixa i/o

–     Atendre les consultes, dubtes i sol·licituds i/o

–     Gestió de la relació contractual i/o

–     Donar a conèixer els productes, serveis, activitats i esdeveniments que ofereix LLEURESPORT.

Base jurídica –     El seu consentiment i/o

–     La relació contractual ens uneix i/o

–     L’interès legítim de LLEURESPORT de donar a conèixer els seus productes, serveis, activitats i esdeveniments que ofereix, si vostè així accepta en cada cas.

Vostè és lliure de donar o no les seves dades a LLEURESPORT Tanmateix, s’informa que és obligatori complimentar els camps marcats amb un asterisc (*) atès que sense aquestes dades és impossible per LLEURESPORT, segons el cas:

§  Gestionar la seva consulta, dubte o sol·licitud.

§  Gestionar i/o formalitzar la nostra relació contractual.

§  Contestar a la seva comunicació.

A més a més, en aquells casos on LLEURESPORT desitgi utilitzar les seves dades per dues o més finalitats, vostè tindrà la possibilitat d’acceptar totes, algunes o una de les mateixes. En cas de no acceptar-les totes, LLEURESPORT no podrà utilitzar les seves dades per la o les finalitats no acceptades.

Categories de destinataris/as de les dades Els únics destinataris de les seves dades seran LLEURESPORT i els tercers-proveïdors amb els que LLEURESPORT tingui formalitzat un contracte de serveis (com podria ser els proveïdors de software i manteniment del web). Eventualment, també les autoritats públiques i judicials que en l’exercici de les seves funcions requereixin a LLEURESPORT o aquells tercers que vostè consenti, dels quals serà adequadament informat.
Transferència internacional de dades No es preveu realitzar transferències de dades fora de la Unió Europea, tret d’aquelles que eventualment vostè consenti i de les que serà adequadament informat.
Termini de conservació de les dades Les seves dades es conservaran el temps necessari per donar compliment a les finalitats per les quals es van recollir, tret que retiri el seu consentiment i sempre sense superar els terminis legalment establerts. Tanmateix, algunes podran conservar-se amb posterioritat, degudament bloquejades, només per donar resposta a eventuals requeriments d’una autoritat competent.
Drets –     Vostè té el dret a la informació, a l’accés a les dades, a la rectificació de les dades, a la limitació del tractament, d’oposició, a la supressió/cancel·lació de les dades i a la portabilitat de les mateixes. També a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades.

–     A més a més, vostè té el dret a retirar el seu consentiment per una, vàries o totes les finalitats quan ho desitgi, sense que això afecti al lícit tractament portar a terme fins aquell moment.

–     Així mateix, es comunica que té el dret de presentar una reclamació davant de l’autoritat de control si LLEURESPORT no li permet exercitar els seus legítims drets.

 

A través d’aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris/es sense el seu consentiment, ni es cedeixen a tercers. Tampoc es realitzen decisions automatitzades ni s’elaboren perfils amb les seves dades que li produeixin efectes jurídics o similar.

S’informa que aquest lloc web utilitza cookies tant pròpies com de tercers. Si vostè vol més informació, acudeixi a la Política de Cookies.

 • Responsable del tractament

Les dades de caràcter personal que es puguin recollir de l’interessat/a seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de LLEURESPORT.

Aquesta Política de Privacitat s’aplica a la informació que LLEURESPORT recull dels usuaris/as a través del seu web, comunicacions electròniques, formularis de contacte i qualsevol altre servei que activem per a millorar l’experiència dels nostres usuaris/as.

LLEURESPORT té anomenat Delegada de Protecció de Dades, Natàlia Ruiz, a la qual els usuaris/as podran remetre els seus dubtes, suggeriments, comentaris i exercir els seus legítims drets en matèria de protecció de dades o bé per escrit a la següent direcció C/Blesa, 27, 08004, de Barcelona o bé mitjançant un correu electrònic a la següent direcció lopd@lleuresport.com indicant en ambdós casos en l’assumpte “Protecció de dades”.

La Política de Privacitat s’actualitzarà amb l’objectiu de clarificar o reflectir les noves pràctiques a la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legals que s’hagin d’aplicar. Totes les modificacions seran enviades als usuaris per correu electrònic i per avisos al web.

 • Situacions en les quals tractem la seva informació

Quan recollim les seves dades personals

LLEURESPORT recull les seves dades quan vostè interactua a través del nostre web, també si es registra en una xarxa social, a través d’allò que es coneix com a “social login” o “pug-ins”.

Mitjans pels quals ens facilita les seves dades i informació recollida

Tractem les seves dades sempre que:

 • Visita el nostre web.
 • Interactua o connecta amb nosaltres.
 • Fa servir algun dels nostres serveis de comunicació electrònica.
 • Ens envia un correu electrònic.
 • Enllaça amb el nostre web a través d’eines de xarxes socials, blogs o altres webs.

Les dades de caràcter personal que ens facilita s’incorporen als nostres fitxers.

Els diversos moments en els que recollim les seves dades són, bàsicament, quan accedeix com usuari/a en el web o quan sol·licita informació o contacta a través d’algun dels formularis o correus electrònics corporatius dels quals podem recollir les dades següents: el seu nom i/o usuari/a, correu electrònic i els comentaris que hagi fet.

 • Finalitats de la recollida de dades

Les dades personals que ens faciliti a l’accedir o al enviar-nos alguna comunicació i/complimentar el formulari de contacte tenen com a finalitat les indicades anteriorment.

Quan fa servir els nostres formularis de contacte, prèvia acceptació de la nostra política de privacitat, ens dóna el seu consentiment a que les seves dades personals i la informació que ens hagi facilitat la fem servir amb la finalitat indicada en el quadre anterior.

En tot cas, pot retirar el seu consentiment quan ho desitgi però, de fer-ho, no podrà accedir al contingut del nostre web ni ser usuari/a de la mateixa. Pot oposar-se accedint al seu compte d’usuari.

Dades de terceres persones

Si inclou dades de caràcter personal de tercers, haurà d’informar-los de la nostra política i condicions, de l’ús que en fem i ha de tenir el seu consentiment previ.

 • Exercici de drets.

Vostè té el dret a:

 • Requerir-nos l’accés a qualsevol dada personal seva i demanar la seva actualització, rectificació o cancel·lació/supressió; oposar-se al seu tractament, a la portabilitat de les dades i a la limitació del tractament, així com a retirar el seu consentiment quan ho desitgi. També el dret a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades.
 • Retirar el consentiment per totes, algunes o una de les finalitats per les quals vostè va atorgar el seu consentiment, sense que això afecti al legítim tractament portat fins aquell moment.
 • Si vol fer ús dels seus drets adreci’s al següent correu electrònic lopd@lleuresport.com o als enllaços habilitats als nostres correus electrònics o publicacions.

Recordi facilitar la major informació possible: el seu nom i cognoms, el seu DNI i la seva adreça de correu electrònic en ares de tramitar el dret exercit i contactar, si fos necessari, amb vostè.

 • Tutela de drets davant l’autoritat de control.

Si creu que els seus drets s’han vist vulnerats, pot adreçar-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, autoritat de control.

 • Compartim les seves dades

Organismes públics

LLEURESPORT li garanteix la confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, tot i això podrem desvelant-les a les autoritats competents quan siguem requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada cas. I això amb la finalitat de prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes en les serveis que es puguin prestar a través del nostre web.

Així les seves dades les podrem posar a disposició de les autoritats administratives i judicials.

Proveïdors de serveis

LLEURESPORT pot tenir contractats diversos serveis amb proveïdors que accedeixen a dades de caràcter personal com els de software i/o manteniment del web. Tots els nostres proveïdors han subscrit acords de tractament de dades limitant aquest a les finalitats del servei contractat i fent servir les mesures de seguretat legalment previstes.

Altres tercers que vostè expressament consenti.

 • Veracitat de les dades i ús responsable

Tenir un compte o ser usuari/a de LLEURESPORT suposa que ha de garantir la veracitat de les dades facilitades, la seva actualització i que aquestes li pertanyen. Per aquest motiu es responsabilitza de que les seves dades siguin certes i de qualitat.

En aquest sentit ens reservem el dret a verificar la informació en qualsevol moment, requerint-li un document oficial o procediment equivalent i desactivant temporalment o cancel·lar el seu compte si trobem alguna irregularitat.

LLEURESPORT vetlla per la seguretat i confidencialitat de les seves dades i amb aquest objectiu adoptem les mesures tècniques de seguretat que dificultin la seva pèrdua, mal ús o que siguin accessibles a persones no autoritzades. No obstant no serem responsables de la informació que vostè decideixi compartir amb altres usuaris.

Estem compromesos en actuar amb celeritat i responsabilitat en el cas que la seguretat de les seves dades es trobés afectada i a informar-li si fos rellevant.

 • Ús de plug-ins o complements socials

Quan utilitza els nostres serveis, pot compartir la informació en les xarxes socials, com podria ser Facebook, Twitter o Instagram mitjançant un plug-in social implementat. En aquests casos, vostè transferirà la següent informació a la xarxa social:

 • Data i hora de la visita;
 • La direcció d’internet o URL per la direcció que està visitant temporalment,
 • La seva direcció IP
 • El navegador que està utilitzant,
 • El sistema operatiu que està utilitzant,
 • El seu usuari/a i la contrasenya,
 • La informació per la qual has utilitzant aquest plug-in social específic.

En relació amb aquesta informació, fem referència a les condicions d’ús de la xarxa social pertinent. L’animem a que es mantingui informat/a del propòsit i l’abast de la recollida de dades que es realitza a través de dits plug-ins. Si ho desitja, pot bloquejar-los en els ajustos del seu navegador. Tanmateix, tingui en compte que LLEURESPORT no té influència sobre la informació que la xarxa social recull a través de l’ús dels plug-ins.

 • Polítiques de Privacitat Especials o de tercers

Fa referència a la recollida i tractament de dades que tercers puguin fer per la interacció amb la nostra web. Aquests tercers tenen les seves pròpies polítiques de privacitat i LLEURESPORT no té res a veure amb elles.

 • Mesures de Seguretat:

LLEURESPORT ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament de les dades eficaç, que protegeixi la intimitat, privacitat i confidencialitat d’aquestes complint amb els requisits previstos a la legislació vigent, tot fent ús dels mitjans necessaris per a evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades segons les possibilitats de la tecnologia i l’abast del control de LLEURESPORT.

LLEURESPORT podrà modificar el contingut de la seva política de privacitat en qualsevol moment segons les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència de Protecció de Dades que puguin produir-se.