Reportatge Competició

Reportatge Competició

Reportatge Competició

Reportatge Competició

Casal d'estiu CEIP Escola Les Corts 1ª setmana

Casal d'estiu CEIP Escola Les Corts 2ª setmana

Casal d'estiu CEIP Escola Les Corts 3ª setmana

Casal d'estiu CEIP Escola Les Corts 4ª setmana

Casal d'estiu CEIP Escola Les Corts 5ª setmana

Casal d'estiu CEIP Escola Seat

III Jornada d'Esport Inclusiu Ciutat Vella

Libdup C.E.I.P. Escola SEAT

C.E.I.P. Escola SEAT

Musical "Rey León" Casal C.E.I.P. Les Corts

C.E.I.P. Escola SEAT

C.E.I.P. Escola SEAT